Όχι, δεν είναι γενετική τροποποίηση, αλλά είναι γενετική τροποποίηση...

 


CRISPR    DARPA
Σχόλια