Αναρτήσεις

Τα «πανδημικά drones» μπορούν τώρα να ανιχνεύσουν πυρετό και βήχα

Αποθήκευση ιατρικών πληροφοριών κάτω από την επιφάνεια του δέρματος - quantum-dot tattoo

Ο Ψευδοπροφήτης, ο Αντίχριστος και η φυλή του Δάν σήμερα.