Κοινό ευρωπαϊκό διαβατήριο εμβολιασμού για τους πολίτες της ΕΕΧάρτης για την εφαρμογή δράσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τις επικοινωνίες της  και την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με την καταπολέμηση ασθενειών, που προλαμβάνονται μέσω εμβολιασμού.

Ο χάρτης αυτός αποτελεί ένα τετραετές πλάνο που θα ολοκληρωθεί το 2022.
Η πρώτη δράση που αναφέρεται είναι: 
"Εξέταση της σκοπιμότητας ανάπτυξης μιας κοινής ευρωπαϊκής κάρτας εμβολιασμού /κοινού ευρωπαϊκού διαβατηρίου εμβολιασμού για τους πολίτες της ΕΕ (λαμβάνοντας υπόψιν τα διαφορετικά εθνικά προγράμματα εμβολιασμού και), που είναι συμβατό με ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών για εμβολιασμούς και αναγνωρισμένο για διασυνοριακή χρήση..."

Άλλη μία δράση που αναφέρεται στη σελίδα 6 είναι: 
"Η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών για Εμβολιασμούς."

Ολόκληρο εδώ:


Σχόλια