Ἡ λύσις τῆς 7ης Σφραγῖδος. Ἡ παρουσία τῶν ἑπτά Ἀγγέλων. Τό Σάλπισμα τοῦ Πρώτου Ἀγγέλου.


Ιερή Αποκάλυψη 

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου 

- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 37 -

Ἡ λύσις τῆς 7ης Σφραγῖδος. 

Ἡ παρουσία τῶν ἑπτά Ἀγγέλων. 

Τό Σάλπισμα τοῦ Πρώτου Ἀγγέλου.
Σχόλια