Ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἀπουσία ναοῦ καί φυσικῶν φωστήρων. Τά σωζόμενα ἔθνη ζοῦν εἰς τό φῶς αὐτῆς.

 


Ιερή Αποκάλυψη

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου


- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 92-

Ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ. 

Ἡ ἀπουσία ναοῦ καί φυσικῶν φωστήρων. 

Τά σωζόμενα ἔθνη ζοῦν εἰς τό φῶς αὐτῆς.
Σχόλια