Περιγραφή τῆς Καινῆς Πόλεως. Ὁ Ποταμός τῆς ζωῆς. Ἡ Τριαδολογία τῆς εἰκόνος τοῦ Ποταμοῦ.

 Ιερή Αποκάλυψη

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου


- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 93-

Περιγραφή τῆς Καινῆς Πόλεως. 

Ὁ Ποταμός τῆς ζωῆς. 

Ἡ Τριαδολογία τῆς εἰκόνος τοῦ Ποταμοῦ.

Σχόλια