Τό ξύλον τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Χριστός εἰς τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀρνίου.

 

Ιερή Αποκάλυψη


π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου


- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 94-

Τό ξύλον τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Χριστός εἰς τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀρνίου.Σχόλια