Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Άρνίου. Ἡ θεωρία τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ.


 Ιερή Αποκάλυψηπ. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου


- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 95-

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Άρνίου. 

Ἡ θεωρία τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ.Σχόλια