«Ἰδού ἔρχομαι ταχύ». Ἡ ἀνάγκη τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας καί τό σύντομον τοῦ χρόνου αὐτῆς. Ὁ Μακαρισμός τῶν τηρούντων τούς λόγους τῆς Προφητείας.

 


Ιερή Αποκάλυψη

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου

- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 97-
«Ἰδού ἔρχομαι ταχύ». 
Ἡ ἀνάγκη τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας καί τό σύντομον τοῦ χρόνου αὐτῆς. 
Ὁ Μακαρισμός τῶν τηρούντων τούς λόγους τῆς Προφητείας.Σχόλια