Ἡ αὐθεντία τοῦ Ἰωάννου διά τήν ἀξιοπιστίαν τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀπόπειρα προσκυνήσεως τοῦ Ἀγγέλου. Μή σφραγίσης τό Βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως.

 


Ιερή Αποκάλυψη


π.Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου


- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 98-
Ἡ αὐθεντία τοῦ Ἰωάννου διά τήν ἀξιοπιστίαν τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. 
Ἀπόπειρα προσκυνήσεως τοῦ Ἀγγέλου. 
Μή σφραγίσης τό Βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως.Σχόλια