Προϋποθέσεις θεωρίας τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀλήθεια καί ἡ πιστότης τοῦ περιεχομένου τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

 


 Ιερή Αποκάλυψη

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου

- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 96-

Προϋποθέσεις θεωρίας τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ ἀλήθεια καί ἡ πιστότης τοῦ περιεχομένου τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
Σχόλια