Ὁ Χριστός εἶναι τό Α καί τό Ω. Ὁ μακαρισμός τῶν ποιούντων τάς ἐντολάς. Ὁ ἀποκλεισμός τῶν ἁμαρτωλῶν. Βεβαιώσεις καί προσηγορίες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 


Ιερή Αποκάλυψη

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου

- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 100-

Ὁ Χριστός εἶναι τό Α καί τό Ω. 

Ὁ μακαρισμός τῶν ποιούντων τάς ἐντολάς. 

Ὁ ἀποκλεισμός τῶν ἁμαρτωλῶν. 

Βεβαιώσεις καί προσηγορίες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Σχόλια