Τα εμβόλια COVID-19 είναι σαφώς επικίνδυνα, το υποχρεωτικό της χρήσης μάσκας συσχετίζεται με υψηλότερη μόλυνση και ο Καναδάς έχει πέσει
Σχόλια