Ευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών Blockchain - (EBSI wallet) - Το τυρί στη φάκα #10


EuropaEu

Τι είναι το EBSI (  European Blockchain Services Infrastructure )

Από το 2018, 29 χώρες (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Νορβηγία και το Λιχτενστάιν) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να σχηματίσουν την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Blockchain (EBP). Έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία blockchain προς όφελος των πολιτών, της κοινωνίας και της οικονομίας.
(Σ.Ι. περισσότερα για την τεχνολογία Blockchain δείτε εδώ )

Η Σύμπραξη οικοδομεί μια ευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών blockchain (EBSI). Το όραμά τους είναι να αξιοποιήσουν το blockchain για τη δημιουργία διασυνοριακών υπηρεσιών για τις δημόσιες διοικήσεις και τα οικοσυστήματά τους, ώστε να επαληθεύουν τις πληροφορίες και να καθιστούν τις υπηρεσίες αξιόπιστες.

Από το 2020, η Ευρωπαϊκή υποδομή υπηρεσιών Blockchain ( EBSI ) αναπτύσσει ένα δίκτυο κατανεμημένων κόμβων blockchain σε όλη την Ευρώπη, υποστηρίζοντας εφαρμογές που επικεντρώνονται σε επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης.
Το EBSI είναι η πρώτη υποδομή blockchain σε επίπεδο ΕΕ, με κινητήρια δύναμη τον δημόσιο τομέα, με πλήρη σεβασμό των ευρωπαϊκών αξιών και κανονισμών.«Το Blockchain αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι και η δημόσια διοίκηση μοιράζονται πληροφορίες και εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον»

Σχόλια