Η ΕΕ θέλει μια ψηφιακή ταυτότητα για όλους - στο Blockchain ;

 


By Kyriacos Nicolaou

Νωρίτερα φέτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία ενός πλαισίου για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα που θα χρησιμοποιείται από όλους τους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα μπορούσε να είναι στο Blockchain; Ένας εμπειρογνώμονας προτείνει αυτό ως λύση, όπως ανέφερε την Τετάρτη η Euractiv.

Η αρχική πρόταση-πλαίσιο, που δημοσιεύθηκε επίσημα στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 Ιουνίου 2021, εξηγεί πώς επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποδεικνύουν ποιοι είναι και να μπορούν να στέλνουν, να λαμβάνουν ή να μοιράζονται ψηφιακά έγγραφα από το ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας με ευκολία και μέσω του κινητού τους τηλεφώνου.

Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε διάφορες ηλεκτρονικές υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την ταυτότητα τους σε ψηφιακή μορφή και να διαθέτουν τις υπηρεσίες αυτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η χρήση για το πορτοφόλι της ευρωπαϊκής ψηφιακής ταυτότητας θα είναι πάντοτε επιλογή του χρήστη», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Η ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα θα μας επιτρέψει να κάνουμε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ό,τι κάνουμε και στην πατρίδα μας, χωρίς επιπλέον κόστος και με λιγότερα εμπόδια», δήλωσε τότε η Επίτροπος της ΕΕ για ψηφιακές υποθέσεις Margrethe Vestager. 

«Είτε πρόκειται για ενοικίαση διαμερίσματος είτε για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού εκτός της χώρας μας και να το κάνουμε αυτό με τρόπο ασφαλή και με διαφάνεια», πρόσθεσε η Vestager.

Τώρα, ο Herve Bonazzi, ειδικός στην τεχνολογία της πληροφορικής και στο θέμα της ψηφιακής εμπιστοσύνης, καθώς και διευθύνων σύμβουλος της Archipels, μιας κοινοπραξίας τεσσάρων μεγάλων γαλλικών εταιρειών, προβάλλει το Blockchain ως την τεχνολογία-κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής.


«Υπάρχει μια ευκαιρία να αναπτυχθεί ένα σύστημα στην Ευρώπη που θα βασίζεται σε αυτή την έννοια της αυτοδύναμης ταυτότητας και να επωφεληθούμε από αυτόν τον τρομερό κανονισμό για να επαναφέρουμε την ψηφιακή εμπιστοσύνη στο επίκεντρο των ανταλλαγών», δήλωσε ο Bonazzi στο πανευρωπαϊκό δίκτυο μέσων ενημέρωσης Euractiv.

«Το Blockchain είναι απλώς ένα μέσο που επιβάλλει την προσέγγιση της «ιδιωτικότητας μέσω σχεδιασμού» και δημιουργεί ένα δίκτυο εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων, οπότε αν υιοθετήσουμε συστήματα αυτού του τύπου, θα μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους παραβίασης των δεδομένων, καθώς τα δεδομένα δεν φιλοξενούνται πλέον από μία μόνο οντότητα», πρόσθεσε ο Bonazzi.

Με απλά λόγια, το Blockchain επιτρέπει την καταγραφή των πληροφοριών με τρόπο που καθιστά αδύνατη την αλλοίωσή τους, την παράνομη πρόσβαση σε αυτές ή τη χειραγώγηση των αποθηκευμένων πληροφοριών με άλλο τρόπο. 

Συνήθως αναφέρεται ως ένα ψηφιακό βιβλίο καταγραφής (καθολικό) το οποίο αντιγράφεται και διαμοιράζεται σε ένα δίκτυο που αποτελείται από όλα τα συστήματα υπολογιστών που συμμετέχουν στο Blockchain.

Ωστόσο, η ίδια έκθεση της Euractiv σημειώνει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει εντολή σε όλα τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία Blockchain για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πλαισίου ψηφιακής ταυτότητας. 


Τα αποσπάσματα από την ανακοίνωση που έκανε η εκπρόσωπος της Επιτροπής εξηγούν ότι η Επιτροπή είναι «τεχνολογικά ουδέτερη» σε αυτό το θέμα, αλλά ότι αυτό θα εξεταστεί περαιτέρω και θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη σε μεταγενέστερο χρόνο.

---


Σχόλια