Ετοιμαστείτε για την υβριδική σκέψη (Εγκέφαλος & Ψηφιακό Νέφος)


 TED


«Θα πρέπει να ετοιμαστούμε για το επόμενο μεγάλο άλμα στην εγκεφαλική ισχύ, καθώς θα αξιοποιούμε την υπολογιστική ισχύ στο ψηφιακό νέφος». - Ray Kurzweil (μελλοντολόγος)


Σχόλια