Προπαγάνδα WEF :Δεν έχουν απομείνει δικαιώματα. Σε έναν κόσμο με αποκλίνουσες αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται ανοιχτά και χωρίς συνέπειες.

Προπαγάνδα WEF :
Δεν έχουν απομείνει δικαιώματα. Σε έναν κόσμο με αποκλίνουσες αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται ανοιχτά και χωρίς συνέπειες.


Εν μέσω μιας νέας περιόδου επίδειξης ισχυρών κρατικών πολιτικών και της επιδείνωσης της εγχώριας πόλωσης, γίνεται ευκολότερο για τις κυβερνήσεις να θυσιάσουν την ατομική προστασία για τη συλλογική σταθερότητα.

Αυτό συμβαίνει ήδη ευρέως: τα ανθρώπινα δικαιώματα που παραβιάζονται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, όταν αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κρατών, υποστηρίζονται με τα λόγια αλλά όχι με πράξεις. Τι θα συμβεί αν ακόμη και τα λόγια παραμεριστούν και τα ανθρώπινα δικαιώματα απορριφθούν ως αναχρονισμοί που αποδυναμώνουν το κράτος σε μια εποχή αυξανόμενων απειλών; 

Σε απολυταρχικές χώρες όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν προστατεύονται, ο αντίκτυπος σε ένα τέτοιο σημείο καμπής μπορεί να είναι μεγάλος - περισσότερα δικαιώματα θα παραβιάζονται. Σε ορισμένες δημοκρατικές χώρες, η ποιοτική αλλαγή θα ήταν πιο πιθανή - μια μετατόπιση προς την ανελευθερία όπου οι εξουσιαστές θα καθορίζουν ποια δικαιώματα θα προστατεύονται και όπου τα άτομα που χάνουν στις εκλογές θα κινδυνεύουν με λογοκρισία, κράτηση ή βία ως «εχθροί του λαού».

 Ήδη διεξάγονται μάχες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων στα Ηνωμένα Έθνη για το μέλλον του συστήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε έναν πολυσύνθετο κόσμο με αποκλίνουσες θεμελιώδεις αξίες, η οικοδόμηση εκτεταμένης συναίνεσης σε αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι σχεδόν αδύνατη. Τα «οικουμενικά» δικαιώματα είναι πιθανό να ερμηνεύονται σε τοπικό επίπεδο, και οι ερμηνείες αυτές να πολεμούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακόμη και επιφανειακές αλλαγές θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε μικρό βαθμό, όπως μια νέα γλώσσα που θα είναι λιγότερο πολιτικοποιημένη από τα «ανθρώπινα δικαιώματα».
.

Σχόλια