Προπαγάνδα WEF : Εξαντλημένα αποθέματα νερού. Οι μεγάλες πόλεις παλεύουν να ανταπεξέλθουν μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο να τελειώσει το νερό.

 Προπαγάνδα WEF : 

Εξαντλημένα αποθέματα νερού. Οι μεγάλες πόλεις παλεύουν να ανταπεξέλθουν μπροστά στον υπαρκτό κίνδυνο να τελειώσει το νερό.


Μια σειρά παραγόντων επιδείνωσης κινδυνεύουν να οδηγήσουν τις περισσότερες μεγαλουπόλεις προς μια «ημέρα μηδέν για το νερό» που οι βρύσες θα στερέψουν. 

Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την αύξηση του πληθυσμού, την μετανάστευση, την εκβιομηχάνιση, την κλιματική αλλαγή, την ξηρασία, την εξάντληση των υπόγειων υδάτων, τις αδύναμες υποδομές και τους κακούς  αστικούς σχεδιασμούς. Βραχυπρόθεσμες και πολωμένες πολιτικές τόσο σε δημοτικό όσο και εθνικό επίπεδο σε πολλές χώρες,  ενισχύουν περαιτέρω αυτούς τους κινδύνους.

Το κοινωνικό σοκ της λειψυδρίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαμετρικά διαφορετικές κατευθύνσεις, αναλόγως του περιβάλλοντος. Θα μπορούσε να επιδεινώσει διχασμούς. Θα μπορούσαν να ξεσπάσπουν συγκρούσεις για την πρόσβαση σε όσο νερό θα ήταν ακόμα διαθέσιμο, ή οι πλουσιότεροι κάτοικοι θα μπορούσαν να αρχίσουν να εισάγουν ιδιωτικές προμήθειες. 

Αλλά ένα σοκ λειψυδρίας θα μπορούσε επίσης να κινητοποιήσει τις κοινότητες μπροστά σε μια κοινή υπαρξιακή πρόκληση. 

Όπως και να έχει, η ζημιά θα γινόταν. 

Η καθαριότητα και η υγιεινή θα μειωθούν, αυξάνοντας τις πιέσεις στα συστήματα υγείας. Και οι κυβερνήσεις που θα κατηγορούνται για την αποτυχία μπορεί να μπουν στον πειρασμό να αναζητήσουν ως αποδιοπομπαίους τράγους τις πιο αδύναμες κοινότητες, όπως αυτές σε αυθαίρετες κατοικίες με άτυπες συνδέσεις με το σύστημα ύδρευσης.

Η διακυβέρνηση και ο σχεδιασμός σε περιόδους αφθονίας νερού θα μειώσει τον κίνδυνο της «ημέρας μηδέν» συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης του κοινού με εκστρατείες και μέσω βασικής συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και π.χ. μέσω κανονισμών που περιορίζουν την ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση.

Θα μπορούσαν να εντοπιστούν νέες πηγές νερού, οι οποίες θα υπόκεινται σε προσεκτική αξιολόγηση των κινδύνων.

Και οι έξυπνες τεχνολογίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της χρήσης του νερού και τη βελτίωση της άντλησης του.
Σχόλια