Κορυφαίο στέλεχος του ΔΝΤ ζητά τη δημιουργία συνθετικών ψηφιακών νομισμάτων από Κεντρικές Τράπεζες (CBDC)

Αυτό το συνθετικό CBDC (Central Bank Digital Currencies / Ψηφιακά Νομίσματα Κεντρικής Τράπεζας) στοχεύει στη διατήρηση των αξιών του ιδιωτικού τομέα , ενώ προσφέρει την αξιοπιστία και το σκοπό του δημοσίου τομέα.

Του Lujan Odera - 27 Μαΐου 2020Στη νέα τηλεοπτική εκπομπή «The Money Movement» μέσω Zoom, του Jeremy Allaire που είναι Διευθύνων Σύμβουλος του Circle, ο αναπληρωτής διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Tommaso Mancini-Griffoli, μίλησε για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα μιας συνεργασίας μεταξύ κεντρικής τράπεζας και ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη ενός συνθετικού CBDC.

Το συνθετικό CBDC είναι ένα ψηφιακό νόμισμα που ελέγχεται και ρυθμίζεται από την κεντρική τράπεζα και αναπτύσεται με τη συνεργασία ιδιωτικών εταιρειών . Αυτά τα ψηφιακά νομίσματα υποστηρίζονται από τις νομισματικές πολιτικές και υποχρεώσεις των κεντρικών τραπεζών, αλλά εκδίδονται μέσω ιδιωτικού ιδρύματος.

Ο Mancini-Griffoli πιστεύει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κεντρικές τράπεζες στην τεχνική ανάπτυξη αυτών των ψηφιακών νομισμάτων, θα μπορούσαν να επιλυθούν με ιδιωτικές συνεργασίες για τέτοια πρότζεκτς ψηφιακών νομισμάτων CBDC μεταξύ των κυβερνήσεων.

Ενώ η ανάπτυξη και ρύθμιση ενός συστήματος που συνδυάζει τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι δύσκολη, ο Mancini πιστεύει ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για την εισαγωγή ψηφιακών νομισμάτων CBDC.

Το ΔΝΤ υποστηρίζει την ανάπτυξη ψηφιακών νομσμάτων CBDC

Νωρίτερα το 2019, ο Tobias Adrian , διευθυντής του Τμήματος Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ, δήλωσε ότι ο διαχωρισμός των εξουσιών μεταξύ της κεντρικής τράπεζας και των ιδιωτικών εταιρειών όσον αφορά τη δημιουργία ψηφιακών νομισμάτων CBDC, θα προσφέρει ένα πλεονέκτημα και στα δύο μέρη. Οι κεντρικές τράπεζες θα επικεντρώνονται στην δημιουργία ρυθμίσεων και κανονισμών, ενώ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη τους. Ο Mancini είπε:

«Αυτή η συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (για ένα συνθετικό ψηφιακό νόμισμα CBDC) σκοπεύει να διατηρήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ιδιωτικού τομέα: τη σχέση με τους πελάτες και την καινοτομία,  και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κεντρικής τράπεζας: τη ρύθμιση και την εμπιστοσύνη».

Από την άλλη πλευρά, ο Mancini εξηγεί ότι οι ιδιωτικές εταιρείες θα επιφορτιστούν με τις «καθημερινές λειτουργίες» των ψηφιακών νομισμάτων CBDC που θα βρίσκονται σε χρήση. Οι εταιρείες θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στον τεχνικό σχεδιασμό των συνθετικών ψηφιακων νομισμάτων CBDC, στον έλεγχο των πελατών και την εξυπηρέτηση τους κ.λπ.

Ισχυρές απόψεις σχετικά με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

Αξιωματούχοι και δηλώσεις από το ΔΝΤ κλίνουν προς ένα ρυθμιζόμενο ψηφιακό νόμισμα από κεντρική τράπεζα.

Ο Adrian, ο οποίος είναι το αφεντικό του Mancini, τον Οκτώβριο του 2019, πριν από τις ετήσιες συναντήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ,  δήλωσε ότι η βιομηχανία ψηφιακού νομίσματος θα εκραγεί τα επόμενα χρόνια προτρέποντας τη συμμετοχή των κεντρικών τραπεζών.

Παρόλο που η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Gita Gopinath, η οποία μοιράζεται παρόμοιες απόψεις για την ανάπτυξη και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ψηφιακά νομίσματα, πιστεύει ότι το δολάριο εξακολουθεί να ελέγχει σταθερά τα παγκόσμια εμπορικά συστήματα και θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να αντικατασταθεί από τα ψηφιακά νομίσματα.

Σχόλια