Dr. Jacob Nordangard “Η Ανθρωπότητα σε Έκτακτη Ανάγκη”

Σημεία των καιρών: Η άνοδος της φυλής του Δαν

 Η καταγωγή του Αντιχρίστου

Ποιος όμως θα είναι ο Αντίχριστος των εσχάτων καιρών; Μήπως ο Διάβολος, σαν άνθρωπος; Όχι! «Ουδαμώς» λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Αντίχριστος δεν θα είναι ο Σατανάς, δεδομένου, ότι διακρίνεται από αυτόν, σαν ξεχωριστό πρόσωπο. Θα το δούμε αυτό καλύτερα πιο κάτω, όταν θα αναπτύξουμε το θέμα με βάση με βάση το κείμενο της Αποκαλύψεως. Θα δούμε εκεί, ότι ο Σατανάς παρομοιάζεται με Δράκοντα, ο Αντίχριστος με θηρίο επτακέφαλο, που βγαίνει από την άβυσσο της θαλάσσης και ο ψευδοπροφήτης παρομοιάζεται με το θηρίο, που βγαίνει από την ξηρά.

Δεν θα είναι, λοιπόν, ο Αντίχριστος, ο ίδιος ο Διάβολος ενανθρωπημένος, διότι είναι αδύνατη η ενανθρώπιση του Διαβόλου, καθώς και κάθε πονηρού ή αγαθού αγγέλου.

Ο Σατανάς δεν μπορεί να σαρκωθεί, να γεννηθεί σαν άνθρωπος, όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Δεν μπορεί, λοιπόν, αυτός, ο ασώματος, να παρουσιασθεί μέσω του Αντιχρίστου, σαν άνθρωπος επί της γης.

Μιλώντας γι’ αυτό το ζήτημα ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπογραμμίζει, ότι είναι αδύνατο να γίνει ενανθρώπηση του Διαβόλου, όπως έγινε η ενανθρώπηση του Χριστού:

«Ουκ αυτός τοίνυν ο Διάβολος γίνεται άνθρωπος, κατά την του Κυρίου ενανθρώπηση∙ μη γένοιτο» (PG. 94,1217).

Δεν θα είναι ο Σατανάς, θα είναι άνθρωπος. Θα είναι όμως άνθρωπος, όργανο του Διαβόλου. Θα είναι ενεργούμενό του. Για τον άνθρωπο αυτό, τον Αντίχριστο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι θα είναι: «κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους» (Β΄ Θεσ. Β’ 9).

Ο Ιερός Χρυσόστομος επίσης δίδοντας απάντηση στο ερώτημα, ποιος είναι ο Αντίχριστος λέγει, ότι δεν είναι ο Σατανάς: «αλλ’ άνθρωπος τις πάσαν αυτού δεχόμενος την ενέργειαν» (PG. 62,482). Θα είναι, λοιπόν, άνθρωπος, που θα κάνει ό,τι του λέει ο Σατανάς.

Με τον άνθρωπο, λοιπόν, αυτόν θ’ αναπτύξει δραστηριότητα πικρή και βάναυση ο Διάβολος έτσι, σαν να ήταν ο ίδιος αυτοπροσώπως.

Οι Πατέρες μας το ξεκαθαρίζουν το ζήτημα τούτο πολύ καλά. Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, για να δείξει πόσο πιστό όργανο του Διαβόλου θα είναι ο Αντίχριστος άνθρωπος των εσχάτων καιρών, μας τονίζει, ότι μ’ αυτόν είναι σαν να ενεργεί ο ίδιος ο Σατανάς, «αυτοπροσώπως δι’ αυτού ενεργών» (Κυριλ. Ιεροσολ. ΒΕΠΕΣ 39,191).

Ο Οικουμένιος εξ άλλου, δίδοντας τον ορισμό του Αντιχρίστου, υπογραμμίζει, ότι θα είναι αυτός «άνθρωπος ενεργούμενος υπό του Σατανά» (PG. 119,117).

Και ο Θεοφύλακτος λέει, ότι ο Αντίχριστος θα είναι «άνθρωπος έχων τον Σατανάν εν εαυτώ, δι’ αυτού ενεργούντα» (PG. 124,1344)

Ο σατανοφόρος αυτός άνθρωπος θα εργασθεί κάθε ανομία. Θα υπηρετήσει τον αφέντη του, τον Διάβολο σ’ όλο το μισόκαλο μένος του. Θα ενεργήσει όσο πιο ύπουλα, βίαια, τυραννικά και βάρβαρα γίνεται, κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ανθρωπότητος.

Ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος μας πληροφορεί ο Οικουμένιος. Θα παρουσιασθεί «εκ ρίζης Εβραίων» λέει ο Ανδρέας Καισαρείας (PG. 106,368).

Θα γεννηθεί από την εβραϊκή φυλή Δαν βεβαιώνει, πάνω απ’ όλα, η Αγία Γραφή. «Και γενηθήτω Δαν όφις εφ’ οδού…» (Γεν. μθ. 17).

Θα γεννηθεί «εκ πορνείας» λέει ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Τοπικά ο Αντίχριστος θα ξεκινάει από την Γαλιλαία, όπως και ο Χριστός. «Εκ Γαλιλαίας, όθεν ο Χριστός εξήλθεν, εξέρχεται, ως φησίν η Γραφή∙ σκύμνος λέοντος Δαν και εκπηδήσει εκ Βασάν. Αύτη δε εστιν Σκυθόπολις» (ΒΕΠΕΣ 35,132) λέγει ο Μέγας Αθανάσιος. Από αυτό προκύπτει, ότι ίσως η μητέρα του Αντιχρίστου ή οι πρόγονοί του να ξεκινήσουν από τα ανατολικά μέρη της περσικής γης, πέρα από τον Ευφράτη και έρθουν στη Γαλιλαία. Τούτο ενισχύει και το γεγονός, ότι τους τελευταίους καιρούς οι ξεριζωμένοι άπιστοι Εβραίοι ξαναγυρίζουν στον τόπο αυτό.

Από Εβραίους θα γεννηθεί, λοιπόν, ο Αντίχριστος. Εβραϊκή θα είναι η καταγωγή του, από εκεί θα κάνει το ξεκίνημα των φοβερών σχεδίων του Διαβόλου. «Τοις Ιουδαίοις ελεύσεται» λέει επιγραμματικά ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός (PG. 94,1216).

Πηγή: «Ο Αντίχριστος», Αρχ. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου, εκδ. «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», 1990


Ο Αντίχριστος λοιπόν θα είναι Εβραίος εκ ρίζης Εβραίων, δεν θα υπάρχει δηλαδή αμφιβολία για την Εβραϊκή καταγωγή του (δεν θα είναι δηλαδή προσήλυτος) και θα προέλθει από τη περιοχή της Γαλιλαίας η οποία πλέον ανήκει στο κράτος του Ισραήλ, το οποίο ιδρύθηκε το 1948.

Επιπλέον θα έλκει την καταγωγή του από τη φυλή του Δαν και επειδή η Εβραϊκότητα κληρονομείται από την μητέρα, η μητέρα του  θα είναι της φυλής του Δαν.


Κώδικας του Εβραϊκού Νόμου αναφέρει σαφώς ότι το παιδί μιας Εβραϊας μητέρας είναι Εβραιόπουλο, ανεξάρτητα από την καταγωγή του πατέρα (ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμφανιστεί σε ένα τεστ DNA), ενώ το παιδί μιας μη Εβραίας μητέρας δεν είναι Εβραιόπουλο. Η καταγωγή μέσω της μητρός υπήρξε μια θεμελιώδης αρχή της Τορά από την αρχή της ύπαρξης του Εβραϊκού λαού.

Ορισμένες πτυχές του Ιουδαϊσμού, όπως η ιεροσύνη, προέρχονται σαφώς μέσω του πατρός (βλ. PatrilinealDescent in Judaism , παρακάτω). Αλλά η γραμμή εισόδου στον εβραϊσμό ήταν πάντα μέσω της μητέρας - ή του προσηλυτισμού. Πηγή)

Η σύγχρονη Εβραϊκή κοινότητα έχει αποδεχτεί τουλάχιστον ένα γκρουπ ανθρώπων που φαίρονται ότι προέρχονται από μία χαμένη φυλή , τους Beta Israel (που σημαίνει Οίκος Ισραήλ), Falashas ή αλλιώς τους Εβραίους Αιθιοπικής καταγωγής, που λένε ότι προέρχονται από τη φυλή του Δαν. Πηγή

Οι Beta Israel ζούσαν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους Εβραίους σε πρωτόγονα χωριά της Αιθιοπίας και οπως αναφέρεται στο παρακάτω βίντεο νόμιζαν ότι ήταν οι μοναδικοί Εβραίοι στον κόσμο (άρα μπορεί να υποτεθεί ότι είχαν\έχουν την αυτοσυνειδησία ότι ο αναμενόμενος “μεσσίας” θα προέλθει από αυτούς). Ζούσαν απομονωμένοι γενικώς και από τους υπόλοιπους Εβραίους, για πάνω από 2000 χρόνια και οι θρησκευτικές πρακτικές τους είναι αυτές που υπήρχαν έως την καταστροφή του πρώτου ναού (προφανώς έφυγαν από τη γη του Ισραήλ μετά τη καταστροφή του ναού από τους Βαβυλωνίους). Ότι παραδόσεις και πρακτικές αναπτύχθηκαν μετά την καταστροφή του πρώτου ναού, τους ήταν άγνωστες.  Δεδομένης αυτής της μακράς απομόνωσης τους μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν έχουν υποστεί φυλετικές προσμίξεις και λόγω της αυτοσυνειδησίας τους ότι προέρχονται από τη φυλή του Δαν, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κυριολεκτικά και χωρίς προσμίξεις προέρχονται  από τη φυλή του Δαν.

Σχετικά µε την καταγωγή από τη φυλή ∆αν ο E. Norelli (Ippolito L’Antichristo, Bibliotheca Patristica X, Firenze 1987, σ. 189) παρατήρησε πως η φυλή αυτή συνδεόταν ήδη από τα χρόνια του Μωυσή µε την ειδωλολατρία στο Βόρειο Ισραήλ. Είναι φανερό πως η φυλή ∆αν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να “γεννήσει” τον Αντίχριστο, γιατί αυτή η φυλή αποτελούσε το “µαύρο πρόβατο” της Ιουδαίας (ακόμη και σήμερα οι υπόλοιποι Εβραίοι δεν τους έχουν σε υπόληψη). Πηγή

 Ζούσαν με το όνειρο να επιστρέψουν στο Ισραήλ πράγμα που ξεκίνησε στις αρχές τις δεκαετίας του 80 όταν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Menachem Begin κάλεσε τον επικεφαλής της Μοσάντ στο γραφείο του το 1977 και του είπε: “Φέρε μου τους Αιθίοπες Εβραίους”. Αυτό που ακολούθησε ήταν μια σειρά χερσαίων, θαλάσσιων και από αέρος επιχειρήσεων, μέσω των οποίων επαναπατρίστηκαν μέσω Σουδάν, περισσότεροι από 56.000 Εβραίοι Αιθίοπες, σε διάστημα οκτώ ετών. Το Ισραήλ όμως απέτυχε να ενσωματώσει τους Εβραίους Αιθίοπες στην κοινωνία οι οποίοι έως σήμερα αντιμετωπίζουν φυλετικές διακρίσεις και μερικές φορές νιώθουν ότι δεν είναι μέρος της Ισραηλινής κοινωνίας. Πηγή

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενεςαναρτήσεις, γίνονται μεγάλες προσπάθειες να αλλάξουν οι αντιλήψεις των ανθρώπων και φυσικά και των Εβραίων , σχετικά με τους έγχρωμους ανθρώπους και ιδιαιτέρως αυτούς Αφρικανικής καταγωγής (η Ελλάδα δεναποτελεί εξαίρεση και προσφάτως έγινε ευρέως γνωστό και στην Ελλάδα ότι υπάρχουν Μαύροι Ισραηλινοί, μετά τη συνεργασία εγχώριας τραγουδίστριας με γνωστό Ισραηλινό ράπερ. Στην Αμερική είδαμε λευκούς ανθρώπους να γονατίζουν μπροστά σε μαύρους ανθρώπους. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι προετοιμάζονται να προσκυνήσουν έναν συγκεκριμένο τύπο ανθρώπου).


Mετά τη δολοφονία του Τζωρτζ Φλόυντ αυτό το φαινόμενο έχει ενταθεί , έως του σημείου να αναφερθεί σε προωθητικόβίντεο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το Great Reset, και το γνωστό Vice News να κάνει ολόκληρο αφιέρωμα στη φυλή του Δαν, τους Εβραίους δηλαδή Αιθιοπικής καταγωγής.

Στο αφιέρωμα του Vice αναφέρεται ότι το Ανώτατο Ραββινικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναγνώρισε επίσημα την Εβραϊκότητα των Αιθιόπων Εβραίων στα τέλη του περασμένου έτους, συμπτωματικά με την έναρξη της πανδημίας ( παρόλο που το 1973 ο Ραββίνος Ovadia Yosef, o Σεφαρδίτης Αρχιραββίνος του Ισραήλ, αποφάσισε- σε συμφωνία με τον ραββίνο Radbaz που διακύρηξε το ίδιο τον 16ο αιώνα- ότι οι Beta Israel είναι από τη φυλή του Δαν και επιβεβαίωσε την Εβραϊκη ταυτότητα της κοινότητας. Πηγή). Ο Ραββίνος που ομιλεί, δηλώνει ότι αυτό πήρε τόσο χρόνο, διότι έπρεπε να γίνει ενδελεχής έρευνα λόγω του ότι η τήρηση των αρχείων στην Αιθιοπία είναι ελλιπής. Αυτό σημαίνει ότι ουδείς δύναται πλεόν να αμφισβητήσει την Εβραϊκότητα τους, είναι εκ ρίζης Εβραίων με την βούλα του Ανώτατου Ραββινικού Συμβουλίου. Και όπως αναφέρεται στο τέλος του αφιερώματος , η νέα γενιά θα δώσει τη λύση.

Στην περιγραφή του βίντεο αναφέρεται ότι το αφιέρωμα γυρίστηκε τον Μάρτιο, εν μέσω πανδημίας, και προβλήθηκε στις αρχές Ιουνίου, συμπτωματικά λιγες μέρες μετά τη δολοφονία του Φλόυντ.


Τα διαφυλετικά ζευγάρια στο Ισραήλ


Απεικόνιση του εμφανώς μιγά “μεσσία” στο Παγκόσμιο Συμβούλιο “Εκκλησιών”.

Ecumenismo, refugiados y la comunión para protestantes: los temas ...


Το άρθρο σε PDF


Σχόλια