Μιλώντας για τη φυλή του Δαν...

" Σύμφωνα με τον Αρέθα Καισαρείας, η φυλή του Δαν δεν θα « μαιεύσει » απλώς τον Αντίχριστο αλλά θα διαδραματίσει και κάποιο ρόλο στην ανέλιξή του. " 

Πηγή απο διατριβή 
Βλέπε (κλικ στους τίτλους) :Σχόλια