Τι είναι το διαβατήριο εμβολιασμού και ποιοι εμπλέκονται


 

Tim Dillon Show Clips- To Συμβούλιο Περιεκτικού Καπιταλισμού


«Τι είναι το διαβατήριο εμβολιασμού και πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;»
[...]
«Συνεργάζονται για να μεταφέρουν τα πάντα σε αυτά τα κινητά συστήματα όπου είναι μια βιομετρική ταυτότητα αυτή που σου δίνει πρόσβαση στα χρήματα σου όταν δίνεις τα βιομετρικά σου το πρόσωπο σου, το δακτυλικό σου αποτύπωμα κλπ και επίσης διαθέτει και το ιστορικό των εμβολιασμών...»


Το βίντεο στο Brighteon

Το βίντεο στο OdyseeΣύνδεσμοι :Dr Mike Yeadon (πρώην αντιπρόεδρος Pfizer): Σταματήστε τα διαβατήρια εμβολιασμού! Θεωρίες Συνωμοσίας - Ποιοί τις βγάζουν ; Υποχρεωτικά εμβόλια και ψηφιακές ταυτότητες Εμφυτευμένο Εμβόλιο-Ταυτότητα «Ψηφιακού Ανθρώπου», με την “Ατζέντα ID2020” GAVI Προς Υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Σχόλια