Αναρτήσεις

Τα «πανδημικά drones» μπορούν τώρα να ανιχνεύσουν πυρετό και βήχα