Αναρτήσεις

Προπαρασκευή τῆς Κρίσεως. Ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἐθνῶν. Ἡ πτῶσις τῆς Βαβυλῶνος.

H νέα κανονικότητα ( Ελληνικοί υπότιτλοι )

Νομίζετε ότι θα έπρεπε να δώσουμε στη φύση τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άνθρωποι;

Πόσο ήσυχη ήταν η περιοχή σου;

TA ΙΝΔΙΚΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Οἱ ἀκολουθοῦντες 144.000 τό ἀρνίον καί περί ἀφιερώσεως. Οἱ αὐτοί φερόμενοι ὡς ἄμωμοι καί περί εἰλικρινοῦς χαρακτῆρος.

Dump Davos #1: Αποικίες δεδομένων και χακαρισμένοι άνθρωποι (Ελληνικοί υπότιτλοι - μέρος τρίτο)

Ἡ ὀπτασία τῶν 144.000 παρθένων μετά τοῦ ἀρνίου καί περί παρθενίας.

Σύγχρονα όπλα για σύγχρονους πολέμους (ελληνικοί υπότιτλοι)

Ισραηλινή πρωτοβουλία για εμβόλια COVID

KAI ΘΑ ΜΑΣ ΜΠΟΛΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΚΑΣΟΥΝ

Ὁ Ἀντίχριστος κατά τήν Ἁγ. Γραφήν καί τούς Πατέρας.

Οι αξίες της οικογένειας Schwab

Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Θηρίου. Χωρία ἐξ ἄλλων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς περί Ἀντιχρίστου. Ὀνόματα αὐτοῦ. Ἡ φυσιογνωμία του.

Schwab - ο συγγραφέας του ''Great Reset'': «Η κανονικότητα δεν πρέπει ούτε πρόκειται να επανέλθει»

Σχέσις τῶν δύο Θηρίων. Τά θαύματα τοῦ Ψευδοπροφήτου. Πλανᾶ τούς ἔχοντας κοσμικόν καί γήϊνον φρόνημα. Ὁ ἐξαναγκασμός προσκυνήσεως τοῦ Θηρίου.

«Ο εγκέφαλος είναι το μελλοντικό πεδίο μάχης» (ελληνικοί υπότιτλοι)

ΗΠΑ - Κυβερνητικά έγγραφα από το 2002 αποκαλύπτουν το 20ετές σχέδιο «αλλαγής της φυσικής εξέλιξης» με τη Νανοτεχνολογία

Ἡ προσκύνησις τοῦ Ἀντιχρίστου ὑφ᾿ ὅλης τῆς γῆς. Προτροπή πρός ὑπομονήν. Τό ἐκ τῆς ξηρᾶς β' Θηρίον ἀναδυόμενον . Δρᾶσις αὐτοῦ.

Βρετανία : «Nα εμβολιάσουμε τα παιδιά το συντομότερο δυνατόν» (ελληνικοί υπότιτλοι)

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - Ο Υπασπιστής του Αντιχρίστου ( ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ )

Δεδομένα, λευκός ρατσισμός, αντισημιτισμός, covid-19, κοινωνικές ανισότητες και μια παγκόσμια λύση

Εμβόλιο πριν από κάθε ταξίδι

Οἱ μεγάλες ἐξουσίες τοῦ Ἀντιχρίστου κατά παραχώρησιν Θεοῦ, ὥστε νά μεγαλαυχῆ, βλασφημᾶ καί πολεμᾶ τά μέλη τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας.

Ισραήλ : Διαβατήριο Covid και τα δεδομένα δίδονται στην Pfizer

Ο Οίκος του Ενός - «Δεν είναι ανάγκη να κάνεις το σταυρό σου, επειδή αυτό το μέρος είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως»

O Dr. Mike Ryan απο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας , σε ομιλία του στο trocaire event μιλάει για τη Μεγάλη Επανεκκίνηση ( Great Reset )

Η Α-ΠΑΤΗ ΨΕΥΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΑΠΑΤΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ - Ο Υπασπιστής του Αντιχρίστου ( ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ )

Περιγραφή τοῦ θηρίου καί ἀναφορά τῆς περιγραφῆς εἰς τό ἀντίστοιχον ὅραμα τοῦ Δανιήλ. Ἡ ἱστορική γραμμή τοῦ μυστηρίου τῆς εὐσεβείας(Μεσσίας) καί ἡ γραμμή τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας(Ἀντίχριστος). Ἡ σχέσις τῶν ἀνθρώπων μετά τοῦ θηρίου.

Ένα καθολικό εμβόλιο για όλους τους κορονοϊούς ( pan-coronavirus universal vaccine)

ΗΠΑ - Ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος εγκρίνει "αθόρυβα " τη χημική « επεξεργασία αέρα » κατά του Covid-19 και προωθούνται τα διαβατήρια εμβολιασμού

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟὙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ( ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ) - Η επιθυμία για την έλευση του Κυρίου

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟὙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ( ΜΕΡΟΣ ΈΝΑΤΟ ) - Δυσπιστία για την εκπλήρωση των προφητειών

Κοινωνική δικαιοσύνη (μόνο) για τους Μαύρους - Μαύρες ιστορικές προσωπικότητες που ταρακούνησαν τον κόσμο

Ὁ θυμός τοῦ Δράκοντος κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ σπέρματος αὐτῆς. Τό νέον ὅραμα τοῦ Προφήτου. Ἡ ἀνάδυσις τοῦ Θηρίου. Ἀντίχριστος ἐκ τῆς θαλάσσης καί περιγραφή αὐτοῦ.

Το blockchain .. και η ζωή ενός ανανά

Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ - ΚΑΡΙ ΜΟΥΛΙΣ

Πόλεμος Μιχαήλ καί Δράκοντος. Πτῶσις τοῦ Διαβόλου καί δοξολογική ἀναφώνησις εἰς τόν οὐρανόν.Ὁ διωγμός τῆς Γυναικός ὑπό τοῦ Δράκοντος καί καταφυγή αὐτῆς εἰς τήν ἔρημον.

Ισραήλ: Διαβατήρια ανοσίας και λίστες ανεμβολίαστων

Υποχρεωτικά τα εμβόλια για τους υπαλλήλους του Βατικανού

Η ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - (Μέρος 9ο)

Ινδονησία : Φυλάκιση και πρόστιμα για όσους αρνούνται να εμβολιαστούν

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία 20 - προφήτης Ιεζεκιήλ

Ο προοδευτικός λιμός ( Ελληνικοί Υπότιτλοι )

ΟΣΟΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΙΣΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ - Δημήτρης Ποντίκας

Ἡ οὐρά τοῦ Δράκοντος σύρει τό τρίτον τῶν ἀστέρων. Ὁ Δράκων ἵσταται πρό τῆς μελλούσης νά γεννήση γυναικός. Ἡ γυνή ὡς ἡ Θεοτόκος καί ἡ Ἐκκλησία.

Σουπερ μάρκετ Morrisons: Μαρκάρουν με κίτρινο αυτοκόλλητο όσους δεν φορούν μάσκα

«Αύτη η νέα γενιά δεν είναι σαν εμάς. Σκέφτονται διαφορετικά. Είναι πιο ανοιχτοί. Και αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.» (Ελληνικοί υπότιτλοι)

Στηρίζει η Αυστρία την ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Χωρίς εμβόλιο δεν θα έχετε φαγητό - Τα supermarkets της Βρετανίας μπορεί να ζητάνε διαβατήριο εμβολιασμών (Ελληνικοί υπότιτλοι)

Τό μέγα σημεῖον τῆς Γυναικός εἰς τόν οὐρανόν. Τό ἄλλο σημεῖον τοῦ πυρροῦ Δράκοντος εἰς τόν οὐρανόν.

Το Ισραήλ θα επιτρέπει στους κατόχους του «Green Pass» να έχουν πρόσβαση σε δημόσιους χώρους

«Αδειάζουν» τον Κ.Μητσοτάκη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού ΕΕ-ΠΟΥ: «Δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα»

Ισραήλ: Είσοδος σε εμπορικά κέντρα με ταυτότητα και πιστοποιητικό εμβολιασμού

Ευγονική , Νανοτεχνολογία και Covid-19

Με 301 διασωληνωμένους «κλειδώνουν» τη χώρα γιατί το ΕΣΥ πιέζεται

ΚΩΣΤΑΣ ΦΑΡΣΑΛΙΝΟΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ “Emvolia”

Τό Σάλπισμα τοῦ ἑβδόμου Ἀγγέλου. Ἡ εὐχαριστήριος δοξολογία τῶν 24 Πρεσβυτέρων. Οἱ τρεῖς κατηγορίες τῶν σεσωσμένων. Ἡ ἐμφάνισις τῆς Κιβωτοῦ τῆς Π.Δ. εἰς τόν Οὐρανόν.

Το σύστημα του θηρίου - Το σπανάκι στέλνει email (Ελληνικοί υπότιτλοι)

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟὙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ( ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ) - Υποθετικές εκτιμήσεις σχετικά με τον χρόνο της συντελείας

Ἡ ἀνάστασις τῶν δύο Μαρτύρων. Ὁ μέγας σεισμός τῆς πόλεως .Ἡ δευτέρα οὐαί ἀπῆλθεν.

Η ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΥΛΩΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Dump Davos #1: Αποικίες δεδομένων και χακαρισμένοι άνθρωποι (Ελληνικοί υπότιτλοι - μέρος δεύτερο)

Έρχονται τα εμβόλια Covid-19 για εφήβους, παιδιά, νεογέννητα και αγέννητα

«Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΜΕΣΣΙΑΣ» - Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ

Ἡ ἐξουσία τῶν δύο μαρτύρων. Ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ ἔργου των καί θανάτωσις αὐτῶν ὑπό τοῦ Ἀντιχρίστου.

ΟΜΙΛΙΑ ΙΕΡΟΚΥΡΗΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Είστε έτοιμοι για τα κλιματικά locdowns ;

Β' μέρος Β' Διαψάλματος. Οἱ δύο Προφῆται καί μάρτυρες, Ἡλίας καί Ἐνώχ.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία 19 - προφήτης Ιεζεκιήλ

Γ. Καλαμπόκης :Αποτυχία των Lockdown, οι αλήθειες για τα τεστ , μεταλλάξεις, ανοσία,παιδιά ,εμβόλια

Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λυμάτων για κορωνοϊό

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟὙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ( ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ) - Η εγγύτητα του χρόνου έλευσης της Β΄ Παρουσίας

Ὅρκος τοῦ Ἀγγέλου ὅτι «χρόνος οὐκέτι ἔσται». Κατάβρωσις τοῦ βιβλιαριδίου καί νέες ἀποκαλύψεις εἰς τόν Προφήτην Ἰωάννην. Α' μέρος Β' Διαψάλματος ὅπου καί ἡ καταμέτρησις τοῦ Ναοῦ.

Γωγ και Μαγώγ ( ελληνικοί υπότιτλοι )

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΚΑΨΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ

Μετά τις διπλές, το CDC προτείνει και τις πολύ σφιχτές μάσκες μετά από εργαστηριακά τεστ σε ... κούκλες

Έρχονται και για το κατοικίδιο σου

Έρχονται για το παιδί σου

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ- Πνευματικὴ ἄγνοια καὶ ἁδιαφορία - (Μέρος 8ο)

Δίχτυ ελέγχων ακόμη και με drone θέτει σε εφαρμογή η Αστυνομία

Τό πρῶτον διάψαλμα πρό τῆς 7ης πληγῆς τοῦ 7ου Σαλπίσματος.

π. Αθανάσιος Μυτιληναίος - Ομιλία 18 - προφήτης Ιεζεκιήλ

Ημέρα παγκόσμιας προσευχής των Εβραίων για την έλευση του «μεσσία» η Κυριακή 21/02

Μια παγκόσμια θρησκεία με πρόσχημα τον COVID-19

Η δρ Sherry Tenpenny εξηγεί τις επιπτώσεις των εμβολίων mRNA

Dump Davos #1: Αποικίες δεδομένων και χακαρισμένοι άνθρωποι (Ελληνικοί υπότιτλοι - μέρος πρώτο)

Ἡ ἕκτη πληγή ἐκ τοῦ ἕκτου σαλπίσματος. Ἡ τρομερά παγκοσμία πολεμική σύρραξις ἐν Μεσοποταμίᾳ μέ τούς τρεῖς πολεμικούς ἀντιπάλους. Ἡ ἀμετανοησία τῶν ἐπιζησάντων.

Νεβάδα: Με ειδική νομοθεσία θα δημιουργούνται κυβερνήσεις από εταιρείες τεχνολογίας ισοδύναμες με κυβερνήσεις κρατών

Θ. Αλεξίου : Λάθος η Ιατρικοποίηση της Δημόσιας Υγείας για την Covid-19

Κορωνοϊός: Σε.. 7 χρόνια βλέπει το Bloomberg την επιστροφή στην κανονικότητα, με τους σημερινούς ρυθμούς εμβολιασμών

Κ. Πουλάς : Η αποτελεσματικότητα των εμβολίων δεν κρίνεται στο τίτλο αντισωμάτων

Ἡ πνευματική ἔννοια τῆς Πέμπτης πληγῆς ἐκ τοῦ πέμπτου Σαλπίσματος. Ἡ ἐκκοσμίκευσις τοῦ Εὐαγγελίου καί αἱ ἐξ αὐτῆς συνέπειαι. Τό ἀνοικτόν φρέαρ τοῦ ὑποσυνειδήτου. Τό δαιμονικόν στοιχεῖον εἰς τόν πολιτισμόν.

Η Διακήρυξη Του Γκρέιτ Μπάρινγκτον - Αϊντε και στα δικά μας ...!

Προωθώντας την «ιερότητα» του διπτύχου «Μαύρος και Εβραΐος» στη νεολαία

Αντισυστημικοί γιατροί και δημοσιογράφοι για την αποτελεσματικότητα μάσκας και εμβολίου (3/2/21)

Βρετανο-ισραηλινοί ακαδημαϊκοί απορρίπτουν τον «λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού» που προωθεί η βρετανική κυβέρνηση